• Svenska
  • Finska

Renta Oy väljer Jensen Protect som huvudleverantör

2016-04-26

Renta Oy är en ny aktör på den Skandinaviska maskinuthyrningsmarknaden som nu rivstartar i Finland med flera depåer. Personerna bakom Renta har tillsammans lång och gedigen kunskap inom maskinuthyrning och en tydlig vision att växa till en betydande aktör på marknaden.
Därför är det extra roligt att Jensen Protect fått förtroendet att vara huvudleverantör redan från start främst för hyrpresenningar och tälthallar på den finska marknaden. Jensen Protect har mycket god kännedom om den finska marknaden då företaget har arbetat sig in där sedan 2008.

Renta Oy väljer Jensen Protect som huvudleverantör 2016-04-26
CE-certifierad för EN1090 2014-06-16
Törs du använda en hyrpresenning utan flamskydd? 2013-11-01
JP Lyftsegel - godkänt för 3000 kg! 2013-01-07