• Svenska
  • Finska

Om företaget

Affärsidé

Jensen Protect bedriver tillverkning, utveckling, försäljning och uthyrning av egna väderskyddsprodukter i vävplast. Produktmixens huvuddelar består av presenningar, plasthallar och kundanpassade intäckningar till byggindustrin. Jensen Protect ökar sina kunders väderoberoende och konkurrenskraft genom ett brett och djupt kunnande om våra kunders verksamheter tillsammans med entreprenörsanda och teknisk spetskompetens inom väderskyddsprodukter.

Vision

Jensen Protect skall vara ledande inom sina verksamhetsområden och bedriva kontinuerlig utveckling för att förbättra och komplettera produktmixen med kundnyttan i fokus. Jensen Protect skall finnas tillgängligt för hela den Skandinaviska marknaden där Jensen Protect skall vara förstahandsvalet för hela byggindustrin.

Mål

Marknadsmålet för Jensen Protect är att genom stabil tillväxt etablera företaget på marknader utanför Sverige.
Finansiella mål är att ha en stark tillväxt med god lönsamhet med fokus på organisk tillväxt.

Strategi

Jensen Protect skall uppnå tillväxt och lönsamhet genom organisk tillväxt av befintlig produktmix och produkter under egen utveckling. Genom geografisk expansion uppnå ökade marknadsandelar via egna verksamheter på andra marknader såväl som via återförsäljare på andra marknader. Jensen Protects mer än 130-åriga erfarenhet skall användas för att tillgodose dagens krav från våra kunder. Vårt varumärke JP skall fortsätta stärkas genom kommunikation med kunder både på traditionellt sätt och via nya vägar och medieformer.