• Svenska
  • Finska

Miljöpolicy

Jensen Protect skall vara ett föredöme inom vår bransch när det gäller miljöpåverkan.

Vi skall alltid tillsammans med krav på våra leverantörer uppfylla gällande lagar och regler tillsammans med de krav som våra kunder ställer på oss.

Alla våra produkter och produktion skall ständigt förbättras för att minska vår miljöpåverkan. Medarbetarna skall fortlöpande öka sin miljömedvetenhet. Tillsammans ger detta oss en kontinuerligt förbättrad och hållbar helhetssyn på vår miljöpåverkan.

VD
Thomas Hagalid