• Svenska
  • Finska

Avfuktning

I en hall med väl fungerade avfuktning behövs ingen uppvärmning! Så länge som ni skall använda hallen för lagring är en torr och avfuktad miljö viktigare än temperaturen. Exempel på användnings-områden då avfuktning ger både bättre funktion och lägre energiförbrukning är lagring av obehandlade stålmaterial, wellpapp, livsmedel-torrvaror och många fler.