• Svenska
  • Finska

GDPR policy

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla i hela EU. Denna förordning ersätter helt den svenska personuppgiftslagen.
Alla bolag i Jensen gruppen hanterar enbart personuppgifter nödvändiga för dess verksamheter.
En personuppgift är all slags information som direkt kan knytas till en person. Ett företags rätt eller skyldighet att använda personuppgifter regleras bland annat genom samtycke, intresseavvägning, avtal eller andra lagar.

Kunder
Vi samlar endast in nödvändiga uppgifter om våra kunder för att kunna tillverka och leverera de varor och tjänster vi säljer. Dessa uppgifter lagras internt på egen server för att kunna uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.
Vi skickar inte ut oaviserad reklam eller nyhetsbrev riktade till våra kunder.

Leverantörer
Vi samlar endast in nödvändiga uppgifter om våra leverantörer för att kunna utföra inköp av de varor och tjänster de tillhandahåller. Dessa uppgifter lagras internt på egen server för att kunna uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.
Vi skickar inte ut oaviserad reklam eller nyhetsbrev riktade till våra leverantörer.

Återförsäljare
Våra återförsäljare har en mycket begränsad tillgång till vårt kundregister med avseende på kundföretag och dess kontaktuppgifter. I de fall kontaktuppgiften består av ett personnamn eller är en privatperson så är de informerade att de inte kan använda den informationen på annat sätt än vid orderläggning i vårt online-system. Dessa uppgifter lagras internt på egen server i enlighet för att kunna uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen. Inget datalagras hos våra återförsäljare.

Medarbetare
Vi hanterar enbart personuppgifter om våra medarbetare som behövs för att kunna hantera deras anställning och arbetsuppgifter i våra verksamheter. Våra medarbetare har enbart tillgång till uppgifter nödvändiga för deras respektive arbetsuppgifter. Uppgifter om våra medarbetare lagras internt på egen server där enbart ett fåtal personalansvariga medarbetare har tillgång till informationen och löneprogram.

Webbplats och marknadsmaterial
Vi kontrollerar löpande de eventuella personuppgifter som visas på vår webbplats och marknadsmaterial så att de publicerats genom samtycke eller intresseavvägning.