• Svenska
  • Finska

Flytt

Ni behöver omdisponera gårdsytan. Tiden är knapp och en hall måste flyttas. Det finns ingen tid för demontering och montering. Vad gör man då?

Demontering och montering av hallar tar vanligtvis uppemot 5 - 6 arbetsveckor med tanke på el- och andra installationer. Denna flyttmetod går att använda på platser och sträckor där det inte finns hinder, så som elledningar och träd, i vägen. Vi har varit med om att flytta en mindre hall 4 km.

Den större hallen på bilden flyttades 50 m. Hallens dimensioner: 28x36x6 m. Vikt: 20 000 kg. Flytten gjordes över en natt och kundens ordinarie arbete kunde fortsätta utan störning. Alla installationer, så som el och avfuktning, följde med flytten kompletta och inpluggningsbara.

Jensen Protect AB har utvecklat en egen metod för flyttning av hela hallar. Vi kan förflytta kortare sträckor i stort sett alla hallar som förekommer på marknaden.