• Svenska
  • Finska

Förankring

Förankringen av våra hallar anpassas efter markförhållande och hallens placering. Till största delen använder vi våra egna expanderande jordankare men i vissa fall kan betongsockel vara ett bättre alternativ.