• Svenska
  • Finska

Finansiering

När är det bäst...

att hyra?

- När projektet är kort eller dess varaktighet okänd.
- Lätt att planera budget och förenklar bokföringen.
- Kan sägas upp på kort varsel.
- Behöver inte binda kapital.
- Inga plötsliga eller oförutsedda kostnader.
- Maximal nyttjande av resurs under begränsad tid.
- Lägre kostnad.
- Inget insatsbelopp.

att köpa?

- Förfoga helt över egendomen.
- God investering som behåller värdet.
- Kan säljas vidare.
- Inga överraskningar eller nya förhållanden, så som ränteläget.

att leasa?

- När du vill använda företagets rörelsekapital till annat.
- Lånebehovet minskar då kostnaden sprids.
- Inga plötsliga eller oförutsedda kostnader.
- Utrustningen kan bytas eller kompletteras vid behov.
- Maximal nyttjande av resurs under begränsad tid.
- Lägre kostnad.
- Lägre risk än vid ägande.