• Svenska
  • Finska

Huvudkontor & produktion

Jensen Protect AB
Borrgatan 27
211 24 MALMÖ
Tel: +46 40 - 6892100
Fakturaadress: faktura@jensenprotect.com
info@jensenprotect.com

Regionkontor

Jensen Protect AB
Gjutjärnsgatan 1
721 33 VÄSTERÅS
Tel: +46 21 - 103360

info@jensenprotect.com

Presenningsuthyrning

JP Hyr
Tel: +46 40 - 6892100
jphyr@jensenprotect.com

Norden

Finland
Tel: +358 400 517 371