• Svenska
  • Finska

Kvalitetspolicy

Produkter och tjänster från Jensen Protect skall vara synonymt med hög kvalitet och nöjda kunder.

Detta förutsätter att vi alltid gör vårt yttersta för att leverera rätt kvalitet och funktion, i rätt tid och till rätt pris.

För att uppnå vår strävan mot noll fel i alla aktiviteter från första kundkontakten till levererad produkt eller tjänst arbetar vi med ständiga förbättringar och kontroller i alla led.

VD
Thomas Hagalid