• Svenska
  • Finska

CE-certifierad för EN1090

2014-06-16

Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska vara CE-certifierad för Europastandard EN1090 från och med 1 juli 2014. Detta innebär att tillverkarens egen verksamhet och all tillverkning av bärverk inklusive samtliga underleverantörer omfattas. Även mindre stålarbeten som utförs av underleverantörer måste vara CE-certifierat av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Jensen Protect är CE-certifierad för Europastandard EN1090.

CE-certifiering enligt EN1090 är ett krav och ingen tillverkare får sälja till exempel stålhallar I Europa om den inte är CE-certifierad.
Fråga alltid efter CE-intyget innan du som kund köper en hall så slipper du problem med oseriösa leverantörer.

Renta Oy väljer Jensen Protect som huvudleverantör 2016-04-26
CE-certifierad för EN1090 2014-06-16
Törs du använda en hyrpresenning utan flamskydd? 2013-11-01
JP Lyftsegel - godkänt för 3000 kg! 2013-01-07