• Svenska
  • Finska

Törs du använda en hyrpresenning utan flamskydd?

2013-11-01

Se vår film på hur snabbt en presenning utan flamskydd självbrinner och sprider elden jämfört med vår JP Hyrpresenning med flamskydd. Redan efter 2-3 minuter självslocknar vår JP Hyrpresenning när brandhärden inte längre når den. Presenningen utan flamskydd fortsätter att självbrinna med droppande och brinnande smält plast tills att nästan inget återstår av den.

Alla våra JP Hyrpresenningar är självfallet flamskyddade enligt gällande Eurocode EN13501-1 för att ge er som användare trygghet på arbetsplatsen. Vi ser att våra JP Hyrpresenningar ofta används för att täcka ställningar, olika lösningar för att täcka in byggnationer och renoveringar, för att täcka byggnader innan fönster och dörrar monterats men att man ändå vill få upp värme inomhus för att kunna, flytspackla, måla, torka upp och liknande.

Det finns tusen andra sätt som våra flamskyddade JP Hyrpresenningar används på och vi vet från våra kunder och deras försäkringsbolag att användandet av flamskyddade presenningar är viktigt för att minimera skadan på både människor, byggnader och materiel vid brand på en arbetsplats. Självfallet vill man då inte att presenningen i sig skall förstärka brandförloppet.

Som sagt, törs du använda en hyrpresenning utan flamskydd?

Renta Oy väljer Jensen Protect som huvudleverantör 2016-04-26
CE-certifierad för EN1090 2014-06-16
Törs du använda en hyrpresenning utan flamskydd? 2013-11-01
JP Lyftsegel - godkänt för 3000 kg! 2013-01-07