• Svenska
  • Finska

JP Lyftsegel Premium - 3000 kg

På byggarbetsplatser behöver man ofta flytta stora massor på ett säkert sätt utan att låta effektiviteten bli lidande. Lyft i stort sett allt material på ett praktiskt och säkert sätt med vårt nya lyftsegel. Det skiljer sig markant på flera viktiga punkter om man jämför med andra produkter på marknaden.

Godkänt som snösegel

I dagsläget är vårt JP Lyftsegel Premium troligen det enda godkända som får användas vid lyft av snö eller material på arbetsplatser i Skandinavien. Vårt snösegel används för lyft av snö, jord, sand, grus, isolering eller andra material med vikt upp till 3000 kg. Föremål med vassa kanter får inte lyftas.

Lyftband som håller

JP Lyftsegel Premium har godkända lyftband, Europastandard EN 1492-1, som håller för de påfrestningar som varje lyft innebär. Andra lyftsegel eller snösegel på marknaden använder oftast syntetiska rep i svetsad fåll längs kanten. Dessa konstruktioner uppfyller normalt vare sig kravet på en säkerhetsfaktor sju vid lyft samtidigt som det vid varje lyft på grund av friktion nöter sönder både rep och fållkant.

Vi har löst problemet genom att special-svetsa in vårt godkända lyftband helt i lyftseglet för att skydda bandet mot både nötning och smuts vilket ger en mycket lång och ekonomisk livslängd på våra lyftsegel. Duken är noga utvald för att uppfylla alla våra krav på livslängd, nöttålighet, drag- och rivstyrka vilket testas i vårt eget testlaboratorium.

Vårt lyftsegel fungerar även utmärkt att användas som presenning.

 Relaterade dokumentStorlek
JP Lyftsegel Premium 806.44 Kb