• Svenska
  • Finska

GDPR-käytäntö

25. toukokuuta 2018 lähtien sovelletaan uutta tietosuoja-asetusta (GDPR) koko EU:ssa. Tämä asetus syrjäyttää kokonaan ruotsalaisen henkilötietolain.
Kaikki Jensen-konsernin yritykset käsittelevät vain omassa toiminnassaan tarvitsemiaan henkilötietoja.
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka voidaan liittää suoraan tiettyyn henkilöön. Yrityksen oikeuksia ja velvollisuusia käyttää henkilötietoja säädellään muun muassa suostumuksella, valtuutuksella, sopimuksilla tai muilla laeilla.

Asiakkaat
Keräämme asiakkailtamme vain tiedot, joita tarvitsemme pystyäksemme valmistamaan ja toimittamaan myymämme tavarat ja palvelut. Nämä tiedot on tallennettu sisäisesti omalle palvelimellemme, jotta voimme vastata kirjanpitolain asettamiin velvoitteisiin kirjanpidossa.
Emme lähetä ennalta ilmoittamattomia mainoksia tai uutiskirjeitä asiakkaillemme.

Toimittajat
Keräämme toimittajiltamme vain tiedot, joita tarvitsemme pystyäksemme ostamaan toimittajien tarjoamat tavarat ja palvelut. Nämä tiedot on tallennettu sisäisesti omalle palvelimellemme, jotta voimme vastata kirjanpitolain asettamiin velvoitteisiin kirjanpidossa.
Emme lähetä ennalta ilmoittamattomia mainoksia tai uutiskirjeitä toimittajillemme.

Jälleenmyyjät
Jälleenmyyjillämme on hyvin rajalliset mahdollisuudet käsitellä asiakasrekisterissämme olevia asiakasyrityksiä sekä heidän yhteystietojaan. Tapauksissa, joissa yhteystieto on henkilön nimi, tai yhteystieto on yksityishenkilö, jälleenmyyjille ilmoitetaan, että he eivät voi käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tilauksen tekemiseen on-line-verkkopalvelussamme. Nämä tiedot tallennetaan sisäisesti omalle palvelimellemme, jotta voimme vastata kirjanpitolain asettamiin velvoitteisiin kirjanpidossa. Mitään tietoja ei tallenneta jälleenmyyjiemme tiedostoihin.

Työntekijät
Käsittelemme vain niitä työntekijöidemme henkilökohtaisia tietoja, joita tarvitsemme työsuhteen ja työtehtävien ylläpitoon. Työntekijöillämme on pääsy ainoastaan heidän työtehtävissään tarvittaviin tietoihin. Tiedot työntekijöistämme tallennetaan sisäisesti omalle palvelimellemme, johon vain pienellä joukolla henkilöstöstä vastaavilla työntekijöillämme on pääsy.

Verkkosivusto ja markkinointimateriaali
Tarkistamme säännöllisesti verkkosivuillamme ja markkinointimateriaaleissamme olevat henkilötiedot, jotta ne ovat ajan tasalla ja julkaistu suostumuksella.