• Svenska
  • Finska

NCC tecknar nytt avtal med Jensen Protect AB

2013-12-13

NCC Sverige tecknar nytt avtal med Jensen Protect AB gällande hyra av flamskyddade JP Hyrpresenningar. Avtalet omfattar även köp av svensktillverkade flamskyddade NCC-presenningar och vårt JP Lyftsegel som idag är det enda lyftsegel på marknaden som uppfyller Europastandard EN1492-1.

För NCCs aktiva säkerhetsarbete är det viktig att presenningarna de använder skapar en trygg och säker användning vid intäckning av byggnationer och skyddande av material på arbetsplatsen. Detta får NCC genom att samtliga presenningar NCC hyr eller köper från oss uppfyller flamskyddskraven i Europastandard EN13501-1.

Avtalet gäller i ett första skede till och med 2016.

Renta Oy väljer Jensen Protect som huvudleverantör 2016-04-26
CE-certifierad för EN1090 2014-06-16
Törs du använda en hyrpresenning utan flamskydd? 2013-11-01
JP Lyftsegel - godkänt för 3000 kg! 2013-01-07