• Svenska
  • Finska

Reparation/ombyggnad

Vi bygger om, reparerar och nytillverkar följande modeller:

- Lastbilskapell
- Skåp och vikbara dörrar
- Småbilskapell
- Flexykapell
- Asfaltskapell
- Containertäckning
- Småbilsskåp
- Fiberisolerad rullpresenning
- Stativ